400-829-1996

LBAS系列相机,是凌云光依照多年机器视觉经验,从各个分辨率中优中选优,甄选较好成像芯片,严选良好相机合作伙伴精心打造而成的工业数字相机。该系列相机采用国际通用的GigE Vision接口协议,稳定兼容主流第三方软件。可利用GeniCam同步协议来完成多相机同步拍摄,或者满足相机与外部设备检测的精准同步需求。

LBAS系列数字工业相机,分辨率覆盖30~2000万像素,具有较高的国际成像品质,同时还具有性价比较高,小巧,强大,却不贵,主流型号小批量订单均可现货供应,一切都只为了用户能够得到更加、快捷的成像服务。


规格参数
型号 分辨率 数据接口 彩色/黑白 帧率 芯片类型 产品手册
LBAS-GE200-5C 5472 x 3648 GigE Color 5 fps CMOS
LBAS-GE200-5M 5472 x 3648 GigE Mono 5fps CMOS
LBAS-GE250-4M 5120×5120 Gige Mono 4fps CMOS
LBAS-GE250-4M-M58-P 5120×5120 Gige Mono 4.6fps CMOS
LBAS-GE120-09C 4096 x 3000 GigE Color 9 fps CMOS
LBAS-GE120-09M 4096 x 3000 GigE Mono 9 fps CMOS
LBAS-10G120-68M-F 4096×3000 Gige Mono 68fps CMOS
LBAS-GE120-10C 4024 x 3036 GigE Color 10 fps CMOS
LBAS-GE120-10M 4024 x 3036 GigE Mono 10 fps CMOS
LBAS-GE100-07C 3840 x 2748 GigE Color 7 fps CMOS
LBAS-GE100-11M 3840 x 2748 GigE Mono 7 fps CMOS
LBAS-GE89-13C 4096 x 2160 GigE Color 13 fps CMOS
LBAS-GE89-13M 4096 x 2160 GigE Mono 13 fps CMOS
LBAS-GE60-17M 3072 x 2048 GigE Mono 17 fps CMOS
LBAS-GE50-22C 2592 x 2048 GigE Color 22 fps CMOS
LBAS-GE50-22M 2592 x 2048 GigE Mono 22 fps CMOS
LBAS-GE50-23C 2448 x 2048 GigE Color 23fps CMOS
LBAS-GE50-23M 2448 x 2048 GigE Mono 23fps CMOS
LBAS-GE60-17C 3072 x 2048 GigE Color 17 fps CMOS
LBAS-GE50-14C 2592×1944 Gige Color 24fps CMOS
LBAS-GE50-14M 2592×1944 Gige Mono 14fps CMOS
LBAS-GE23-30C 1936×1216 GigE Color 40 fps CMOS
LBAS-GE23-30M 1936×1216 GigE Mono 40fps CMOS
LBAS-GE32-37C 1920×1200 Gige Color 37.5fps CMOS
LBAS-GE20-53M 1920×1200 Gige Mono 52.7fps CMOS
LBAS-GE20-53C 1920×1200 Gige Color 52.7fps CMOS
LBAS-GE16-78C 1440×1080 Gige Color 78.2fps CMOS
LBAS-GE16-78M 1440×1080 Gige Mono 78.2fps CMOS
LBAS-GE13-90C 1280 x 1024 GigE Color 90 fps CMOS
LBAS-GE13-90N 1280 x 1024 GigE NIR 90 fps CMOS
LBAS-GE13-90M 1280 x 1024 GigE Mono 90 fps CMOS
LBAS-GE13-30C 1280 x 960 GigE Color 30 fps CCD
LBAS-GE13-30M 1280 x 960 GigE Mono 30 fps CCD
LBAS-GE04-313M 720×540 Gige Mono 313fps CMOS
LBAS-GE03-334C 672 x 512 GigE Color 336 fps CMOS
LBAS-GE03-334M 672×512 GigE Mono 334 fps CMOS

2005-现在 凌云光技术 版权所有 京ICP备 13022863号-2